Lào Cai: Xử phạt Công ty Apatit hơn 500 triệu đồng do vi phạm về đất đai, môi trường

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3109/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường đối với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam có địa chỉ tại đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tổng số tiền phải nộp là 510 triệu đồng.

Nhiều khai trường của công ty Apatit Việt Nam vi phạm về lĩnh vực đất đai và môi trường.

Cụ thể: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã chiếm đất (sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai). Vị trí vi phạm: tại Khai trường Mỏ Cóc, diện tích 76,52 ha; Khai trường 10, diện tích 20,79 ha; Khai trường Ngòi Đum – Đông Hồ, diện tích 74,81 ha; Khai trường 20-22, diện tích 4,7 ha.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 100.000 kg trở lên. Vị trí vi phạm: tại Khai trường Mỏ Cóc, Khai trường Ngòi Đum – Đông Hồ; khai thác 20-22.

UBND tỉnh Lào Cai buộc Công ty trả lại đất đã chiếm theo quy định. Đồng thời, phải thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định. Báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm, thời gian thực hiện xong trước ngày 30/12/2019.