Quốc tế cam kết những nỗ lực lớn hơn về bảo vệ khí hậu

Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu của Liên hợp quốc tại thành phố New York (Mỹ) đêm ngày 23/9/2019 (giờ Việt Nam) đã cam kết những nỗ lực lớn hơn nữa nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Sáng 23/9 theo giờ địa phương, Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu của Liên hợp quốc đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York với sự tham dự của đại diện nhiều chính phủ, các thành phần tư nhân, các tổ chức dân sự và các tổ chức quốc tế nhằm cam kết những nỗ lực lớn hơn nữa giải quyết vấn đề cấp thiết trên bình diện toàn cầu này.

Nguồn: