Phát hiện 6 loài bướm đêm mới

ThienNhien.Net – Theo tạp chí Zoo Keys, mới đây các nhà nghiên cứu đã khám phá ra 6 loài bướm đêm mới ở khu vực Trung Mỹ. Được biết, 6 loài bướm này đều thuộc chi Eucalantica, họ Yponomeutidae, bao gồm: Eucalantica costaricae, Eucalantica ehecatlella, Eucalantica icarusella, Eucalantica powelli, Eucalantica pumilaEucalantica vaquero. Năm trong sáu loài bướm mới được tìm thấy tại Costa Rica, riêng loài thứ sáu lại có mặt tại Mexico và phía Nam Hoa Kỳ. Đây đều là những sinh vật nhỏ bé với cặp cánh trắng giống hệt bộ lông của loài chồn ermine (Mustela erminea). Nhìn chung, phát hiện lần này không chỉ chứng tỏ tính đa dạng cao của chi Eucalantica ở các vùng miền cao nguyên nhiệt đới Trung Mỹ, mà còn cho thấy rằng chi Eucalantica phong phú và phân bố rộng hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Eucalantica costaricae - Loài bướm đêm mới ở Costa Rica