Ra mắt Tổ chức Sáng kiến về chuyển đổi năng lượng Việt Nam

Chiều 19/9, tổ chức Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam (VIET) đã tổ chức sự kiện ra mắt tại Hà Nội. VIET là cầu nối hợp tác giữa các các nhà khoa học và các nhà lập chính sách nhằm đưa ra các quyết định phù hợp thúc đẩy sự chuyển đổi của hệ thống năng lượng Việt Nam phát triển với độ tin cậy cao và bền vững.

Lễ ra mắt Tổ chức Sáng kiến về chuyển đổi năng lượng Việt Nam.

Được thành lập vào cuối năm 2018, VIET là một tổ chức nghiên cứu độc lập với các hoạt động nghiên cứu liên quan đến việc chuyển dịch hệ thống năng lượng quốc gia hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và có độ tin cậy cao. Sự kiện ra mắt VIET là một dịp để giới thiệu những định hướng nghiên cứu mà VIET có thể đóng góp cho Việt Nam, đồng thời, trình bày một số nghiên cứu nổi bật kể từ ngày thành lập. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để giao lưu giữa cộng đồng các nhà nghiên cứu, trong và ngoài nước, với các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Chủ tịch của VIET Hà Dương Minh cho biết, trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam kêu gọi đa dạng hóa nguồn đầu tư cho lĩnh vực năng lượng, xuất hiện nhiều vấn đề về kỹ thuật cần có sự thích nghi và đổi mới nhanh chóng trong quá trình ra quyết định về chính sách. VIET sẽ là cầu nối hợp tác giữa các các nhà khoa học và các nhà lập chính sách nhằm để đưa ra các quyết định phù hợp thúc đẩy sự chuyển đổi của hệ thống năng lượng Việt Nam phát triển với độ tin cậy cao và bền vững. Quá trình chuyển đổi này sẽ đóng góp lớn vào việc cắt giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam nhằm đạt được các mục tiêu cam kết quốc gia của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu COP21 (Paris, 2015) cũng như các cam kết quốc tế khác liên quan đến phát triển bền vững mà Việt Nam đã tham gia trong thời gian gần đây.

Qua các giới thiệu cũng như kết quả nghiên cứu ban đầu, ông Hà Dương Minh khẳng định định hướng hoạt động của VIET trong thời gian tới là nghiên cứu các giải pháp chuyên sâu nhằm tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo một cách phù hợp với khả năng của Việt Nam.

Hoạt động chính của VIET là thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, kết hơp với tổ chức các buổi trao đổi giữa các nhà nghiên cứu và các nhà lập chính sách đang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế năng lượng và bảo vệ khí hậu, để có được sự hợp tác sâu sắc hơn nhằm đưa ra các quyết định chính sách phù hợp cho đất nước. Hoạt động này cũng được diễn ra tại phần cuối buổi lễ với sự tham gia của các chuyên gia năng lượng. Buổi trao đổi xoay quanh chủ đề “Tương lai của sự chuyển dịch ngành điện Việt Nam”.

Theo đó, các chuyên gia đưa ra bảy khuyến nghị chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng của ngành điện Việt Nam: Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia (Quy hoạch điện 8) là cơ hội thiết lập lộ trình phát triển hệ thống điện theo hướng phát thải carbon thấp; Tăng cường hiệu quả trong cung cấp và sử dụng năng lượng đem lại lợi ích tăng trưởng kinh tế; Chi phí sản xuất điện gió và điện mặt trời đã có thể cạnh tranh được với chi phí sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch; Các chính sách phù hợp có thể giúp đạt được và thậm chí là vượt các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo; Tích hợp năng lượng gió và mặt trời vào hệ thống điện: là vấn đề trước mắt cần phải giải quyết đòi hỏi sự điều chỉnh nguồn phát và quản lý phía nhu cầu một cách linh hoạt; Cải cách thị trường điện là cần thiết để thu hút đầu tư phát triển và đa dạng hóa nguồn điện, các nhà đầu tư tư nhân ưa thích đầu tư cho các nguồn điện tái tạo hơn; Nhiệt điện khí sạch hơn nhưng không giải quyết triệt để được bài toán về an ninh năng lượng.