Phát sinh bến bãi trái phép, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Địa phương nào để phát sinh các bến bãi trái phép hoặc không phát hiện, chậm xử lý dứt điểm gây ảnh hưởng, hậu quả thì chủ tịch UBND địa phương đó và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tỉnh.

Bãi đổ xỉ thải than phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả. Ảnh: T.N.D

Đó là khẳng định của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Chỉ thị số 06 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn tỉnh.

Tại chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan chú trọng kiểm tra các vi phạm trong hoạt động vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm các nội dung đã được Chính phủ, cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo trong lĩnh vực than, khoáng sản; kiên quyết không để xảy ra các hoạt động tiêu cực, trái quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức đợt cao điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm. Chịu trách nhiệm toàn diện khi tham mưu, đề xuất thực hiện những dự án phát triển kinh tế – xã hội có mục đích lợi dụng để khai thác tài nguyên khoáng sản.

Địa phương nào để phát sinh các bến bãi trái phép hoặc không phát hiện, chậm xử lý dứt điểm gây ảnh hưởng, hậu quả thì chủ tịch UBND địa phương đó và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tỉnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, các lực lượng chức năng trong tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; xác lập chuyên án điều tra để xử lý (điểm) đối với một số vụ việc vi phạm liên quan đến than; truy ngược tận cùng về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, chủng loại, đối tượng cung cấp… để xử lý triệt để, nghiêm khắc các đối tượng liên quan và chịu mọi trách nhiệm do chậm phát hiện, xử lý dứt điểm gây ảnh hưởng, hậu quả…

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than; đảm bảo các khâu đều được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh kẽ hở, tiêu cực; lập, đăng ký danh sách các phương tiện vận chuyển than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trên các tuyến đường bộ thuộc tỉnh được UBND tỉnh cho phép…

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, các địa phương cần tuyên truyền, vận động các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên; có cơ chế khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trái phép trên địa bàn tỉnh.