Hà Nội: Khám sức khỏe cho người dân tại khu vực gần Công ty Rạng Đông

Chiều 5-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản số 3840/UBND-ĐT về việc tiếp tục quan trắc, đánh giá, theo dõi ảnh hưởng ô nhiễm môi trường và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông).


Người dân sinh sống trong khu vực bán kính 500m sẽ được khám sức khỏe miễn phí nếu có yêu cầu.

Tiếp theo các văn bản chỉ đạo trước đó liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Công ty Rạng Đông (quận Thanh Xuân), để tiếp tục thực hiện các biện pháp theo dõi, giám sát chặt chẽ những tác động, ảnh hưởng sau vụ cháy có thể gây ra đối với sức khỏe của người dân khu vực phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung, cũng như triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, khắc phục các tác động xấu do vụ cháy gây ra đối với sức khỏe của người dân và môi trường, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

Giám đốc Sở Y tế chủ trì, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phối hợp trong việc bố trí bác sĩ, y tá trực 24/24h tại phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung, tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại khu vực bán kính 500m theo yêu cầu của người dân; đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho mọi người dân tổ chức các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu các tác động ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống của người dân trong khu vực.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức việc quan trắc chất lượng không khí; lấy mẫu đất, mẫu nước (nước ngầm, nước mặt) trong vòng bán kính 500m để phân tích. Trên cơ sở kết quả thu thập được, đối chiếu kết quả quan trắc, giám định với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và WHO, tổ chức thông báo công khai, minh bạch tới người dân trong khu vực cũng như các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công ty Rạng Đông, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm việc với Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) thực hiện tẩy độc nhà máy và trong bán kính 500m vùng ảnh hưởng (nếu có các chỉ tiêu độc hại vượt mức cho phép).

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo cơ quan điều tra Công an thành phố khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân của vụ cháy; xác định nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của hàng hóa nhập khẩu của Công ty Rạng Đông, làm rõ số lượng nhập, lượng hóa chất đã sử dụng, lượng hóa chất bị cháy và lượng còn lại trong kho; trưng cầu cơ quan chuyên môn giám định nguyên nhân gây cháy, mức độ ảnh hưởng môi trường do vụ cháy gây ra đối với sức khỏe của người dân và môi trường; trưng cầu Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam giám định để xác định mức độ ô nhiễm về môi trường đất, nước và không khí trong vùng ảnh hưởng xung quanh khu vực cháy; sớm có kết luận để công bố công khai, minh bạch cho người dân và dư luận khi có kết quả.

Công ty Rạng Đông được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị để cung cấp thông tin chính xác nguồn gốc xuất xứ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình bảo quản các vật tư, thành phẩm (thủy ngân, amalgam…) nhằm xác định chính xác số thủy ngân và amalgam bị cháy cũng như số lượng còn lại; cử cán bộ chuyên gia có chuyên môn phối hợp với các đơn vị khắc phục hậu quả của vụ cháy; khẩn trương ổn định tình hình sản xuất của công ty, đảm bảo ổn định việc làm, tinh thần cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, cảm ơn người dân khu vực, công nhân tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả.

UBND thành phố cũng đề nghị các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.