Cả nước thiệt hại trên 2.200ha rừng

Theo Bộ NN&PTNT, 8 tháng đầu năm 2019, diện tích rừng bị thiệt hại, đặc biệt là do cháy rừng, tăng gấp nhiều lần cùng kỳ năm 2018.

Ảnh minh họa

Số liệu thống kê cho thấy, 8 tháng đầu năm 2019, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước đạt 135.900 ha, tương đương cùng kỳ năm 2018. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt trên 9,9 triệu m3, tăng 4,3% so với 8 tháng của năm 2018.

Cả nước đã thu được gần 1.836 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 57,4% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, 8 tháng đầu năm 2019, diện tích rừng bị thiệt hại là lên tới 2.217ha, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, diện tích rừng bị cháy khoảng 1.784 ha.

Bộ NN&PTNT cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2019. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ trồng rừng thay thế và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; duy trì thường trực công tác phòngcháy, chữa cháy rừng, đảm bảo trực ban 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo và xử lý các tình huống xảy ra.

Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT, nhằm thúc đẩy phát triển ngành chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản…