FireWatch: Hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến của Việt Nam

Hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến của Cục Kiểm lâm (gọi tắt là FireWatch Việt Nam) là một hệ thống tự động phát hiện sớm các điểm báo cháy (hotspots) trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ dữ liệu ảnh VIIRS, MODIS, AVHRR và FY-3B trên vệ tinh Suomi NPP, TERRA, AQUA, các vệ tinh NOAA-x và FY-3B thu nhận được thường xuyên tại trạm thu TeraScan đặt tại Cục Kiểm lâm, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội.

Cùng với sự nâng cấp của trạm thu, FireWatch Việt Nam (Phiên bản 3.0, 2017) được nâng cấp với nhiều tính năng mới nhằm hỗ trợ lực lượng kiểm lâm toàn quốc và các đơn vị, người dân liên quan thực hiện PCCCR, khai thác thông tin cháy, quản lý cháy rừng kịp thời và hiệu quả…

Các chức năng chính

Được phát triển trên nền WebGIS, FireWatch Việt Nam 3.0 có các chức năng chính (phần phổ biến rộng rãi) như sau:

  • Cung cấp thông tin điểm báo cháy tức thời (real-time) phát hiện được từ dữ liệu vệ tinh (5 phiên ảnh gần nhất) trên nền bản đồ bản đồ trực tuyến tương tác.
  • Thông tin điểm báo cháy gồm tên vệ tinh, ngày giờ, tọa độ địa lý & độ cao, thuộc đơn vị hành chính đến cấp xã, khả năng cháy (theo số liệu vệ tinh và điều kiện thời tiết) & loại rừng tại các điểm báo cháy.
  • Thông tin rừng chi tiết tại các điểm báo cháy chỉ dành cho người dùng có đăng ký.
  • Dịch vụ bản đồ nền trực tuyến gồm bản đồ nền địa lý & hành chính, bản đồ nền hiện trạng rừng, bản đồ nền địa hình, bản đồ nền ảnh SPOT và bản đồ nền Google Earth.

    Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 16h ngày 29/8/2019 hiện đang có 5 điểm cháy rừng trên toàn quốc ở các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh và Hải Dương.

– Gửi thông báo / thông tin điểm báo cháy đến các nhà quản lý, các đơn vị PCCCR, chủ rừng… qua tin nhắn (SMS) và email (theo đăng ký).

– Cung cấp thông tin các khu vực cháy rừng lớn đã được xác minh trên nền bản đồ trực tuyến tương tác với thông tin về thời gian, địa điểm, diện tích cháy và ảnh hiện trường (ảnh vệ tinh LANDSAT) tại thời điểm trước và sau cháy.

– Quản lý cơ sở dữ liệu cháy cho phép tìm kiếm tra cứu dữ liệu cháy lịch sử theo ngày / tháng / năm và theo khoảng thời gian đồng thời theo địa phương tỉnh / huyện / xã, theo khu vực vườn quốc gia / khu bảo tồn hoặc theo dữ liệu ảnh bổ trợ (ảnh quicklook, ảnh cháy Seaspace).

– Cung cấp bản đồ trực tuyến và thông tin phân vùng trọng điểm cháy theo tháng năm và bản đồ nguy cơ cháy rừng dựa trên số điểm báo cháy do vệ tinh trong cùng khoảng thời gian của 5 năm gần nhất.

– Cung cấp số liệu thống kê cháy theo tháng năm, theo địa phương và theo loại rừng và số liệu so sánh dưới dạng bảng số liệu, đồ thị và bản đồ.

– Các công cụ và tiện ích người dùng cho phép đăng ký, đăng nhập, xác minh cháy, cấu hình sử dụng (My FireWatch)

Dịch vụ hạn chế

FireWatch Việt Nam còn quản lý các cơ sở dữ liệu gồm: dữ liệu cháy lịch sử với các thông tin cháy và thông tin rừng chi tiết tại điểm cháy, dữ liệu ảnh vệ tinh thu nhận được tại trạm thu TerraScan, ảnh quicklook và ảnh cháy SeaSpace, dữ liệu khí tượng và một số bản đồ GIS của Cục Kiểm lâm.

Dịch vụ hạn chế gồm các dịch vụ cho phép tra cứu, thống kê so sánh và tải những dữ liệu đó, phục vụ các ứng dụng giám sát tài nguyên môi trường đa ngành (diễn biến rừng, nông nghiệp, phòng chống thiên tai, lũ lụt, nghiên cứu biển, thời tiết, khí hậu…).

Độc giả quan tâm tham khảo các chức năng của FireWatch tại đây và liên hệ với Cục Kiểm lâm để thảo luận việc đăng ký tài khoản và chia sẻ thông tin.

Nguồn: