Cháy rừng Amazon được nhìn thấy từ ngoài không gian

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp