Thông qua kết quả đàm phán Dự án phát triển các thành phố loại 2

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định thông qua kết quả đàm phán và ký Hiệp định Vay với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho Dự án “Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk”.

Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thay mặt nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Vay với đại diện có thẩm quyền của ADB.

UBND các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk rà soát và cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án cho phù hợp với các nội dung đã thỏa thuận, thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án “Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk” trị giá 121,71 triệu USD.

Dự án này nhằm mục đích thúc đẩy các thành phố Tam Kỳ, Hà Tĩnh, Buôn Ma Thuột phát triển. Dự án cũng sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và xử lý môi trường. Riêng tại thành phố Tam Kỳ, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng các công trình cầu, đường đô thị và hệ thống thoát nước.