Bắc Ninh chi 2 tỷ đồng nghiên cứu, phòng chống bệnh lợn gạo

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019.

Trong đó Đề tài “Nghiên cứu, phân tích tình hình bệnh Gạo lợn và các biện pháp phòng, chống hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” do trường Đại học Nông Lâm thực hiện trong vòng 39 tháng được phân bổ 2 tỷ đồng.

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh” do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh thực hiện trong thời gian 18 tháng, kinh phí 700 triệu đồng.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc, kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bắc Ninh” do Sở KH-CN Bắc Ninh thực hiện trong thời gian 18 tháng, kinh phí 2,5 tỷ đồng.