UBND tỉnh giao Sở TN&MT tham mưu đề xuất xem xét di chuyển các mỏ đá ra khỏi khu vực thị trấn Lương Sơn

Cử tri huyện Lương Sơn kiến nghị: Đề nghị chính quyền địa phương xem xét di chuyển mỏ đá ra khỏi khu vực thị trấn Lương Sơn để đảm bảo cảnh quan môi trường khu trung tâm thị trấn huyện, đủ tiêu chuẩn trở thành đô thị loại IV.

Ảnh minh họa.

Trả lời: Công ty CP Minh Hoàng được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 113/QĐ-UBND, ngày 16/12/2009, cho phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ 8-3, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), diện tích khai thác 3,8 ha, công suất khai thác 100.000 m3/năm theo sản phẩm nguyên khai, 115.000 m3/năm theo sản phẩm đã chế biến; thời hạn khai thác 12 năm.

Từ khi được cấp phép khai thác đến nay, Công ty hoạt động khai thác ổn định. Trên cơ sở Giấy phép khai thác khoáng sản số 113/QĐ-UBND có hiệu lực đến hết ngày 16/12/2021; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức tham gia hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản và đảm bảo việc thực hiện theo quy hoạch đô thị loại IV của thị trấn Lương Sơn, việc di chuyển mỏ đá UBND tỉnh xin tiếp thu và giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh đảm bảo trong việc thực hiện quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành.