Cả nước thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do thiên tai, cháy nổ

Số liệu từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 7 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị thiệt hại từ thiên tai và cháy nổ hơn 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, thiên tai xảy ra trong tháng 7/2019 chủ yếu là bão, mưa lớn, giông lốc và sạt lở đất tại một số địa phương làm 16 người chết và mất tích, 38 người bị thương; 92 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hơn 2 nghìn ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng; 2,7 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng.

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng ước tính gần 176 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, thiên tai làm 34 người chết và mất tích, 47 người bị thương; 156 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; hơn 3 nghìn ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng; 3,7 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai xảy ra trong 7 tháng ước tính 239 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 493 vụ cháy, nổ, làm 2 người chết và 15 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 104 tỷ đồng.

Tính chung 7 tháng, cả nước xảy ra 2.404 vụ cháy, nổ, làm 65 người chết và 113 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 781 tỷ đồng.