Nước sông Tiền, sông Hậu bị ô nhiễm

Kết quả quan trắc nước mặt cho thấy, nguồn nước ô nhiễm chủ yếu bởi vi sinh, chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng cao, nồng độ oxy hòa tan trong nước thấp.

Nuôi cá bè trên sông Tiền.

Sở TN-MT An Giang vừa thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 7/2019, vị trí đầu sông Tiền tại Cửa khẩu Vĩnh Xương (TX Tân Châu); sông Bình Di giáp sông Hậu (thị trấn Long Bình, huyện An Phú); ngã ba rạch Cái Sắn giáp Cần Thơ (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên).

Kết quả quan trắc nước mặt cho thấy, tại đầu nguồn sông Tiền, đầu nguồn và hạ nguồn sông Hậu đoạn chảy qua địa phận tỉnh An Giang chưa đảm bảo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, nguồn nước ô nhiễm chủ yếu bởi vi sinh, chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng cao, nồng độ oxy hòa tan trong nước thấp.

Sở TN-MT An Giang đề nghị UBND cấp huyện thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước cho UBND xã, phường, thị trấn để kịp thời cảnh báo cho các tổ chức, cá nhân có sử dụng nguồn nước trong hoạt động SX, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực có hoạt động nuôi trồng thủy sản.