Thái Nguyên: Nhiều hồ chứa bùn thải còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Đoàn kiểm tra gồm các sở, ngành chức năng liên quan và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng chính quyền TP.Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ thực địa kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ chứa bùn thải của mỏ sắt Tiến Bộ và Mỏ sắt Trại Cau (trực thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên); kiểm tra hồ chứa bùn thải Bàn Cờ, xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên; đập Quặng Đuôi, xã Tân Lợi và Hồ Thác Lạc, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ.

Qua kiểm tra cho thấy, các hồ chứa bùn thải còn tiềm ẩn nguy cơ bị tràn, mất an toàn khi có mưa lớn.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên phải có phương án đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại mỏ sắt Trại Cau, Mỏ sắt Tiến Bộ trong mùa mưa lũ 2019 (Ảnh: Thu Hà).

Trước diễn biến bất thường của thời tiết gây nguy cơ cao, ảnh hưởng đến các mỏ khai thác khoáng sản, hồ chứa nước bùn thải, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn hỏa tốc 2605/UBND-CNN, chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai ngay các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai trong hoạt động khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ năm 2019:

Yêu cầu Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chỉ đạo mỏ sắt Trại Cau và mỏ sắt Tiến Bộ kiểm tra các vị trí xung yếu cũng như thực hiện các biện pháp xử lý, tránh tình trạng bùn thải tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân trong khu vực; đồng thời có biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa bùn thải, chủ động đảm bảo về lực lượng, vật tư phương tiện để sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Chủ động xây dựng phương án phòng chống, ứng phó với các loại hình thiên tai và phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra, khi có mưa lớn, lũ, sạt lở; cần xác định rõ lực lượng, vật tư, phương thiện cụ thể cần huy động để ứng phó, phòng ngừa các tình huống có thể xảy ra.

Tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp gửi phương án ứng phó về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện.

Bờ đập Quăng Đuôi, xã Tân Lợi và hồ Thác Lạc, thị trấn Trại Cau cần sớm được xử lý đắp bổ sung bờ đập để đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa lũ (Ảnh: Nguyễn San).

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị xử lý đắp bổ sung bờ đập Quăng Đuôi, xã Tân Lợi và hồ Thác Lạc, thị trấn Trại Cau để đảm bảo an toàn đập và tránh tình trạng tràn bùn thải ra môi trường; xác định trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan trong việc đào xẻ, ảnh hưởng đến đập, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2019.

Chính quyền tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo chính quyền các xã, phường thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình tích trữ bùn thải tại các hồ chứa, báo cáo kịp thời đến các đơn vị chức năng để chỉ đạo khi thấy nguy cơ mất an toàn; phối hợp đảm bảo các yếu tố cần thiết, sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống thiên tai bất thường và kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương căn cứ chức năng nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra quá trình khai thác khoáng sản của mỏ, có biện pháp đảm bảo an toàn các hoạt động khai thác và đổ bùn thải và các hố chứa trong mùa mưa bão, đồng thời bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.