Yên Bái: Hàng loạt doanh nghiệp phớt lờ bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Qua công tác thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã phát hiện hàng loạt doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nhà máy Hạt phụ gia CaCo3 của Công ty TNHH khoáng sản V.Star sử dụng đất sai mục đích, hoạt động khi chưa có hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Nhà máy Hạt phụ gia CaCo3 của Công ty TNHH khoáng sản V.Star sử dụng đất sai mục đích, hoạt động khi chưa có hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tại Kết luận thanh tra số 947/KL-STNMT của Sở TN&MT Yên Bái vừa được công bố khẳng định, Công ty Cổ phần Thịnh Đạt chưa lập hồ sơ, thủ tục để được UBND tỉnh Yên Bái cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất đối với Sở TN&MT và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai tại Nhà máy tuyển Chì, Kẽm xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Công ty chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ sắt Nậm Búng (huyện Văn Chấn); chưa nộp đủ số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; chưa nộp báo cáo quản lý chất thải nguy hại về Sở TN&MT để kiểm tra, giám sát; chưa lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường… Đối với Nhà máy tuyển chì, kẽm xã Sơn Thịnh, Công ty chưa nộp báo cáo quản lý chất thải nguy hại; còn để lẫn chất thải nguy hại với vật tư chưa sử dụng tại khu lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại…

Tương tự, Sở TN&MT Yên Bái cũng phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty TNHH Tân Tiến (tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Theo Sở TN&MT Yên Bái xác định, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty chưa tiến hành xây dựng hệ thống kè chân bãi thải; chưa thực hiện quan trắc môi trường theo đúng tần suất như đã đưa ra trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận; các loại chất thải nguy hại chưa được Công ty thu gom triệt để các loại chất thải nguy hại.

Thanh tra tại Nhà máy sản xuất sơn dẻo nhiệt phản quang của Công ty TNHH Sơn dẻo nhiệt Synthetic (xã Văn Tiến, TP. Yên Bái), Sở TN&MT tỉnh Yên Bái phát hiện, Công ty chưa thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc môi trường với tần suất 2 lần/năm như trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt. Mặc dù nhà máy có bố trí khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời, tuy nhiên việc lưu giữ chưa theo quy định. Công ty cũng chưa thực hiện báo cáo chất thải nguy hại định kỳ vào thời điểm tháng 12/2014.

Tại Nhà máy Gạch Sông Hồng (xã Văn Tiến, TP. Yên Bái) của Công ty CP Phát triển công nghiệp Sông Hồng, Sở TN&MT Yên Bái khẳng định, Nhà máy chưa bố trí khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời và thu gom chất thải đảm bảo theo quy định. Công ty cũng chưa lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường gửi Sở TN&MT kiểm tra, xác nhận theo quy định; chưa niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án.

Đặc biệt, theo Kết luận thanh tra số 1230/KL-STNMT đối với Công ty TNHH khoáng sản V.Star (tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) cho thấy, Công ty này ngang nhiên san ủi trái phép hơn 8.000 m2 đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm vào mục đích sản xuất, kinh doanh của Nhà máy. Đáng ngại hơn, Công ty khoáng sản V.Star đã cho hoạt động đối với Nhà máy Hạt phụ gia CaCo3 khi chưa có hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Công ty này cũng chưa thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc môi trường như đã đưa ra trong bản cam kết bảo vệ môi trường được UBND huyện Yên Bình xác nhận, với tần suất 2 lần/năm. Mặt khác, hồ lắng nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn chưa được mở rộng để đảm bảo khả năng lưu chứa, lắng lọc. Vào thời điểm kiểm tra, khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời có mái che không chắc chắn, chỉ đậy bằng tấm tôn lợp, thùng lưu trữ chất thải nguy hại chưa có nắp đậy, chưa dán mác theo đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2016, Công ty V.Star chưa thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc môi trường theo quy định.

Đáng chú ý, Sở TN&MT Yên Bái còn phát hiện Công ty TNHH Vân Hải được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ chì kẽm tại huyện Mù Cang Chải từ năm 2007 và đã hết hạn từ lâu nhưng Công ty này chưa bao giờ tiến hành khai thác khoáng sản theo Giấy phép được cấp.