Xác định ranh giới và quản lý hiệu quả vùng đệm của Vịnh Hạ Long

Ngày 18/6, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, IUCN phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức Hội thảo Tham vấn Kết quả Đánh giá Hiệu quả Quản lý Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý đã trao đổi về công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; tư vấn đánh giá hiệu quả công tác quản lý Di sản Vịnh Hạ Long; tiếp cận tổng hợp trong quản lý, quản trị di sản, quản lý Di sản Vịnh Hạ Long từ góc nhìn du lịch; quản lý di sản từ yêu cầu về quản lý theo Luật Di sản văn hóa; nâng cao hiệu quả quản lý vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long; kinh nghiệm quản lý di sản ở các nước và bài học lựa chọn cho Di sản Vịnh Hạ Long…

Theo đó, các chuyên gia, đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá nguy cơ, mối đe dọa đối với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Cụ thể là vấn đề khai thác vùng đệm Vịnh Hạ Long, sự tác động của môi trường, biến đối khí hậu, phát triển du lịch bền vững; kế hoạch quản lý du lịch; công tác quản trị; vấn đề của người dân địa phương với di sản… Từ đó, đánh giá hiệu quả quản lý di sản hiện nay.

Các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý đã trao đổi về công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, thách thức lớn nhất đối với công tác quản lý Di sản Hạ Long là có quá nhiều cơ quan, đơn vị tham gia quản lý di sản; thẩm quyền của Ban Quản lý rất nhỏ bé trong khi cơ chế điều phối lại chưa hiệu quả. Việc đánh giá tác động tới Di sản của các dự án phát triển thường được thực hiện rất muộn khi dự án đã được đưa vào quy hoạch.

Các chuyên gia trong nước cũng không ủng hộ việc thu hẹp lại ranh giới vùng đệm của di sản từ 20.500 ha còn 10.100ha, bởi việc xác định địa giới vùng đệm phải căn cứ vào nội dung giá trị của di sản, chứ không phải là yêu cầu của các dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Ban Quản lý Vịnh Hạ Long được UBND Tỉnh Quảng Ninh giao nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Kế hoạch quản lý Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2017 – 2021 và được UNESCO hỗ trợ tài chính để thực hiện đánh giá hiệu quả quản lý Di sản theo bộ công cụ của IUCN.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đưa ra các góp ý cụ thể khác cho bản kế hoạch quản lý điều chỉnh của Di sản. Dự kiến, quyết định điều chỉnh, bổ sung Bản kế hoạch quản lý sẽ được thông qua vào cuối tháng 6/2019.