Thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Vĩnh Phúc

ThienNhien.Net – Trước thực trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng trở nên bức xúc, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Ngọc Phi đã ký ban hành Quyết định số 1834/QĐ-CT cho phép thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.


Hội nhằm tập hợp và huy động các cá nhân và tổ chức xã hội ở Vĩnh Phúc tham gia các hoạt động sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường.

Đồng thời, Hội có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong nhân dân, góp phần đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy trong các trường học; vận động nhân dân thực hiện đúng luật pháp, tích cực đóng góp công sức hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ môi trường; đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật và các quy định về bảo vệ môi trường; huy động, tổ chức hội viên tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, luật pháp liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh doanh về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội khi được yêu cầu; tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trình độ và khả năng của Hội viên trong công tác bảo vệ môi trường; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ môi trường.

Hội viên là những tổ chức, cá nhân (đối với cá nhân là công dân đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, hoặc quê hương Vĩnh Phúc hiện đang công tác, học tập tại các cơ quan, tổ chức của Trung ương, địa phương khác) quan tâm đến hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường, tự nguyện hoạt động cho Hội, tán thành Điều lệ của Hội, làm đơn gia nhập Hội và được Thường trực Hội xem xét công nhận.

Hội có trụ sở tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc về lĩnh vực Hội hoạt động và các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan. Hội là thành viên của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Khi đi vào hoạt động, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc sẽ góp phần tích cực vào hoạt động bảo vệ, cải thiện môi trường và tài nguyên thiên nhiên trên địa tình tỉnh.