Đắk Nông: Thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Quyết định 847 thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng trực thuộc Sở NN&PTNT có chức năng bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn các nguồn gen sinh vật quý hiếm, nguy cấp.

Khu rừng bán ngập được bảo tồn hết sức nghiêm ngặt tại Khu bảo tồn Tà Đùng

Cùng với đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng còn có chức năng cung ứng các dịch vụ môi trường rừng, bảo đảm an ninh môi trường; phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đồng Nai, sông Krông Nô – Sêrêpok để cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất điện năng và sản xuất công, nông nghiệp của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam (miền Đông Nam bộ); giảm phát thải khí nhà kính, lưu giữ nguồn gen; cung ứng hiện trường cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, thăm quan…

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có; khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng; làm giàu rừng tự nhiên; gây ươm các loại cây bản địa, đặc hữu quý hiếm để trồng rừng mới, nâng cao độ che phủ và bảo đảm an ninh môi trường; nâng cao khả năng phòng hộ của rừng về giữ nước, hạn chế xói mòn, lũ lụt, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân vùng hạ lưu; thực hiện chính sách về dịch vụ môi trường.

Ngoài ra, tổ chức nghiên cứu khoa học về bảo tồn; tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động quản lý bảo vệ, bảo tồn và phát triển các nguồn gien quý, hiếm; cứu hộ động vật hoang dã; nghiên cứu khoa học; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; khai thác các tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, cảnh quan, dịch vụ môi trường và các giá trị đa dạng sinh học để tăng nguồn thu cho Vườn Quốc gia, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trong vùng.