Bến Tre: Tăng cường kiểm soát tôm hùm nước ngọt trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Bến Tre vừa có Văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt, nhằm bảo vệ đa dạng sinh học môi trường và tránh các tác động của tôm hùm nước ngọt đến nền kinh tế theo tinh thần Công văn số 2417/BTNMT-TCMT ngày 27/5/2019 của Bộ TN&MT.

Bến Tre tăng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn sự phát tán loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm trong xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh, phát tán… loài tôm hùm nước ngọt có tên khoa học là Procarnbarus clarkii trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản trên địa bản tỉnh Bến Tre nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về loài tôm hùm nước ngọt.

UBND tỉnh Bến Tre cũng giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đặc điểm nhận dạng, tác hại và vận động nhân dân, doanh nghiệp không mua bán, tiêu thụ loài tôm hùm nước ngọt. Trường hợp phát hiện được thì thông báo ngay cho chính quyền địa phương, các sở ngành chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp, nhằm ngăn chặn sự phát tán loài ngoại lai xâm hại này ra môi trường tự nhiên.

Tôm hùm nước ngọt có tên khoa học là Procambarus clarkii, thuộc danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ TN&MT quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại. Loài này không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Việc nhập khẩu, phát triển, kinh doanh loài này trái quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản.