2 tháng đầu năm: TKV đạt doanh thu 15,7 nghìn tỷ đồng

ThienNhien.Net  – Doanh thu 2 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 15,7 nghìn tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ than ước đạt 6.973 tỷ đồng.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn đã sản xuất được 6,4 triệu tấn than nguyên khai, bằng 15,7% kế hoạch năm; bốc xúc 30,8 triệu m3 đất đá, bằng 15,8% kế hoạch; tiêu thụ 4,8 triệu tấn, bằng 12,7% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ngoài than của Tập đoàn TKV cũng được thực hiện đảm bảo kế hoạch. Cụ thể, đã sản xuất 7.380 tấn tinh quặng đồng; 28 nghìn tấn quặng sắt và tinh quặng sắt; 1.400 tấn đồng tấm; 63,4 nghìn tấn Alumin; sản xuất và tiêu thụ 1,323 tỷ kW điện… Lĩnh vực sản xuất cơ khí, vạt liệu nổ công nghiệp… đều đảm bảo hoàn thành kế hoạch tháng đã đề ra.

TKV và các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, nhất là 23 dự án mỏ, dự án cơ giới hóa đồng bộ và các dự án duy trì, phát triển sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Theo kế hoạch năm 2015, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu 114.006 tỷ đồng, lợi nhuận 1.500 tỷ đồng, than tiêu thụ 38 triệu tấn, tiền lương bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng và 9,2 triệu đồng/người/tháng (đối với sản xuất than).

Tập đoàn sẽ tập trung ổn định sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than trong nước, tăng cường quản trị chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, đảm bảo tiến độ công trình; tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt quản lý…