Quảng Ngãi cho khảo sát làm 3 nhà máy thủy điện tại huyện Sơn Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đồng ý cho 2 công ty được nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất 3 dự án thủy điện tại huyện Sơn Hà.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý về chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc được nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án thủy điện Nước Trong Hạ và thủy điện Sơn Trà 1D (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát được nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ báo cáo đề xuất dự án đầu tư thủy điện Đăk Sê Lô (huyện Sơn Hà), làm cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Quảng Ngãi giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Hà và các sở ngành có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện.

Đối với nhà đầu tư, yêu cầu hồ sơ nghiên cứu, khảo sát báo cáo đề xuất dự án đảm bảo thực hiện theo quy định về quản lý quy hoạch…và phải tham vấn ý kiến của cộng đồng, chính quyền địa phương trong khu vực dự án để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.