Quảng Nam: Trồng phục hồi hệ sinh thái Sông Đầm

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt giao UBND thành phố Tam Kỳ làm chủ đầu tư dự án Trồng, phục hồi hệ sinh thái Sông Đầm (thuộc thành phố Tam Kỳ).

Dự án nhằm cải tạo, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dang sinh học Sông Đầm, tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sống cho người dân khu vực

Mục tiêu của Dự án nhằm cải tạo, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dang sinh học Sông Đầm, phục vụ sản xuất nông nghiệp; tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sống cho người dân khu vực. Thời gian thực hiện từ năm 2019-2023 với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng.

Theo đó, Dự án sẽ triển khai trồng cây, phục hồi hệ sinh thái Sông Đầm trên diện tích khoảng 22 ha. Bao gồm các hạng mục: Trồng cây, phục hồi hệ sinh thái Sông Đầm. Chăm sóc duy trì cây sau khi trồng. Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ công tác quản lý bảo vệ, gồm: Hàng rào bảo vệ cây trồng, xây dựng các bảng quy ước bảo vệ rừng, các biển báo tuyên truyền và bảng tên công trình.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Tam Kỳ chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát quy hoạch khu vực dự án, chọn chủng loại cây trồng để hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và phát huy hiệu quả lâu dài; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh xử lý các phát sinh, vướng mắc (nếu có).

Nguồn: