Hoàn thành kiểm định các đập thủy điện Quảng Nam trong năm 2013

ThienNhien.Net – Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, các chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện kiểm định an toàn đập và cắm mốc phụ cận bảo vệ đập phải khẩn trương tổ chức thực hiện, bảo đảm tất cả các đập thủy điện phải cắm mốc giới vùng phụ cận bảo vệ và kiểm định hoàn thành trong năm 2013.

Đối với trường hợp chủ đập không thực hiện các yêu cầu trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng phân công Sở Công Thương được giao trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên của các chủ đập thủy điện, định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Bộ Công Thương đảm bảo thời gian quy định.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 (Ảnh: Công an Nhân dân)
Đập thủy điện Sông Tranh 2 (Ảnh: Công an Nhân dân)

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn thực hiện tổ chức kiểm định an toàn đập các hồ chứa nước thủy lợi có dung tích trữ nước bằng hoặc lớn hơn 10 triệu m3 nước đã đến kỳ kiểm định.

UBND tỉnh yêu cầu đối với các hồ chứa nước thủy lợi có dung tích trữ dưới 10 triệu m3, các chủ đập phải tổ chức tính toán lại dòng chảy lũ đến hồ chứa, kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn thiết kế đập hiện hành, trên cơ sở cập nhật mới các tài liệu khí tượng thủy văn, thay đổi địa hình, thảm thực vật… trên lưu vực công trình.

Sau khi hoàn thành, chủ đập lập hồ sơ báo cáo trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Theo yêu cầu của UBND tỉnh thì thời gian hoàn thành các nội dung trên trước ngày 30/9/2013.