Hà Nội đã chi khoảng 200 tỷ đồng phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi