Dịch tả heo châu Phi đang tăng tốc, Đồng Tháp công bố đường dây nóng

Nhiều lãnh đạo ngành nông nghiệp các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là người tiếp nhận điện thoại đường dây nóng về dịch tả heo châu Phi.

Ngày 29-5, một ngày sau khi UBND tỉnh ký quyết định công bố dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh này đã cấp tốc công bố danh sách điện thoại đường dây nóng từ cấp tỉnh đến cấp huyện để tiếp nhận thông tin dịch bệnh và kêu gọi người dân phối hợp với ngành chức năng để phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, tại tuyến cấp tỉnh, người tiếp nhận thông tin là ông Võ Bé Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (số điện thoại: 0913.968.058). Tại tuyến cấp huyện, thị gồm: Tại huyện Tân Hồng, người tiếp nhận thông tin là ông Hồ Văn Lý, Phó Trưởng Phòng NN-PTNT (0919.320.270), Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (02773.831.744).

Tại TP Cao Lãnh, nơi tiếp nhận là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (0277.387.5375); bà Phạm Thị Ngâu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (0908.555.379). Tại TP Sa Đéc, nơi tiếp nhận là Phòng Kinh tế (02773.861.215); Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (02773.763.349).

Tại huyện Cao Lãnh, người tiếp nhận là ông Ngô Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (0982.122849). Tại huyện Hồng Ngự, nơi tiếp nhận thông tin là Phòng NN-PTNT (02773.837.326); Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (02773.838.119); ông Nguyễn Hoàng Nhung, Trưởng Phòng NN-PTNT (0919.130.285); ông Huỳnh Văn Thẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (0974.810.670).

Tại huyện Tam Nông, người tiếp nhận là ông Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng Phòng NN-PTNT (0913.991140); ông Hồ Quốc An, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (0913995929).

Tại huyện Thanh Bình, người tiếp nhận là Trưởng Phòng NN-PTNT (0918.992511). Tại huyện Tháp Mười, người tiếp nhận thông tin là ông Võ Văn Dũng, Trưởng Phòng NN-PTNT (0198.342905).

Tại huyện Lấp Vò, người tiếp nhận là Trưởng Phòng NN-PTNT (0948.507676). Huyện Lai Vung, nơi tiếp nhận là Phòng NN-PTNT (02773. 848.249); Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (02773.648.420).

Huyện Châu Thành, người tiếp nhận Trưởng Phòng NN-PTNT (02773.840028, 0918.078458). Tại thị xã Hồng Ngự, người tiếp nhận là ông Trần Phước Lộc, Trưởng Phòng NN-PTNT (0913.967360).

Trước đó, vào ngày 28-5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã ký quyết định về việc công bố dịch bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng mắc bệnh là heo nhà và cả heo rừng nuôi. Thời gian xảy ra dịch là ngày 22-5. Những địa phương có dịch là TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc và các huyện Tân Hồng, Tháp Mười, Lấp Vò và Lai Vung. Vùng bị dịch uy hiếp gồm các huyện: Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông, Cao Lãnh, Châu Thành, thị xã Hồng Ngự và TP Cao Lãnh.

Theo quyết định, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Luật Thú y; nhanh chóng dập tắt ổ dịch dịch tả heo châu Phi trên địa bàn theo đúng quy định.