GIZ tuyển Trợ lý phát triển

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tuyển Trợ lý phát triển làm tư vấn cho một học viện về đào tạo nghề tại Bắc Ninh trong lĩnh vực công nghệ gia công hoặc cơ điện tử.

Hạn chót nộp hồ sơ: 02/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây