WVV tuyển Quản lý

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Quản lý quản trị và mua sắm, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây