WVV tuyển Quản lý

Đăng ngày

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Quản lý quản trị và mua sắm, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây