HLC tuyển Tư vấn

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ công tác xã hội Hàm Long (HLC) tuyển Tư vấn đánh giá dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: admin@hamlong.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây