WVV tuyển Cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Cán bộ phát triển AP, làm việc tại Yên Bái.

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây