Hạt vi nhựa có thể đi vào cơ thể chúng ta như thế nào?

Đăng ngày

Ăn các loài sinh vật biển không còn an toàn khi trong nước biển có trên 5 nghìn tỷ mảnh nhựa và trên 90% trong số đó là các hạt vi nhựa.