Childfun tuyển Trợ lý

Tổ chức Childfund cần tuyển Trợ lý Quan hệ tài trợ thực địa, làm việc tại Hòa Bình.

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây