Quảng Nam: Công bố kết quả quan trắc môi trường năm 2018

Công tác quan trắc môi trường được thực hiện từ tháng 1 – 12/2018 đối với 6 thành phần môi trường gồm: Không khí, mặt nước, nước dưới đất, nước biển ven bờ, đất và trầm tích. Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả quan trắc môi trường năm 2018.

Theo báo cáo, kết quả quan trắc môi trường không khí (16 điểm), môi trường nước mặt (24 điểm), nước dưới đất (15 điểm), nước biển ven bờ (6 điểm), môi trường đất (4 điểm) và trầm tích (2 điểm).

Kết quả quan trắc nguồn nước ở các sông cho thấy, hệ thống sông Vu Gia có chất lượng nguồn nước đạt yêu cầu ở phần lớn thông số, tuy nhiên, còn tình trạng ô nhiễm tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và ô nhiễm sắt trong một số đợt quan trắc.

Chất lượng nước ở hệ thống sông Thu Bồn chất lượng thấp hơn hệ thống sông Vu Gia, trong đó, sông Bồng Miêu thường xuyên ô nhiễm chì, sông Tiên từ tháng 1 đến tháng 3/2018 ô nhiễm thêm TSS và sắt, các sông khác xuất hiện ô nhiễm coliform.

Nguồn nước ở hệ thống sông Tam Kỳ tại các điểm quan trắc đều đạt chất lượng thông số, tuy nhiên nồng độ clorua và chỉ số coliform vượt giới hạn trong một vài đợt quan trắc do ảnh hưởng nguồn thải từ đô thị và sản xuất công nghiệp lân cận.

Nước sông Trường Giang đạt mức cho phép ở hầu hết thông số, riêng nồng độ clorua vượt giới hạn do xâm nhập mặn tự nhiên. Chất lượng ở các hồ thuỷ lợi, hồ chứa đạt yêu cầu chất lượng nguồn cấp nước sinh hoạt.

Hệ thống sông Vu Gia có chất lượng nguồn nước đạt yêu cầu ở phần lớn thông số; tuy nhiên, còn tình trạng ô nhiễm tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và ô nhiễm sắt trong một số đợt quan trắc

Môi trường nước dưới đất vùng ven biển nhìn chung chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm ở quy mô lớn. Tại các khu vực đô thị hoặc ven đô, nguồn nước dưới đất chưa đạt quy chuẩn ở một hoặc một vài thông số; trong đó các giếng tại Đại Cường (Đại Lộc), Nam Phước (Duy Xuyên), An Sơn (Tam Kỳ) chất lượng xấu hơn các giếng khác tại Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành. Nước biển ven bờ tại 6 khu vực bãi tắm đạt yêu cầu chất lượng, riêng hàm lượng sắt trong tháng 9 vượt quy chuẩn.

Môi trường không khí xung quanh tại các nút giao thông trên Quốc lộ 1A không bị ô nhiễm bụi và các khí độc nhưng có biểu hiện ô nhiễm tiếng ồn. Chất lượng môi trường đất nông nghiệp và trầm tích ở các điểm quan trắc đều đạt mức cho phép.

Quan trắc môi trường hàng năm là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, nhằm theo dõi, đánh giá hiện trạng môi trường, cảnh báo các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Kết quả quan trắc sẽ tạo lập cơ sở dữ liệu về chất lượng các thành phần môi trường làm cơ sở cho việc lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường.

Nguồn: