Phê chuẩn hiệp định giữa Việt Nam và EU về quản trị rừng

Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) về thực thi lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản đã được Thủ tướng phê duyệt.

Hiệp định VPA/FLEGT sẽ hạn chế tiến tới chấm dứt việc khai thác gỗ bất hợp pháp nhằm bảo vệ và phát triển rừng bền vững,khuyến khích giao thương gỗ và đồ gỗ theo các tiêu chuẩn phổ cập. Ảnh: Kh.V

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP phê duyệt chính thức Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) về thực thi lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (gọi tắt là VPA/FLEGT) vào ngày 23.4.2019.

Như vậy, chỉ cần Nghị viên Châu Âu chính thức phê chuẩn, VPA/FLEGT sẽ chính thức đi vào cuộc sống, qua đó hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm gỗ và lâm sản hợp pháp của Việt Nam sang thị trường EU, một trong những thị trường tiêu thụ gỗ lớn, cao cấp, giá trị hàng đầu trên thế giới hiện nay.

Trước đó, VPA/FLEGT chính thức được Việt Nam và EU thông qua ngày 18.10.2018 tại thủ đô Bruxel, Vương Quốc Bỉ.

Hiệp định VPA/FLEGT được kỳ vọng sẽ hạn chế tiến tới chấm dứt việc khai thác gỗ bất hợp pháp nhằm bảo vệ và phát triển rừng bền vững đồng thời bảo vệ, khuyến khích giao thương gỗ và đồ gỗ theo các tiêu chuẩn phổ cập được hai bên cam kết.

Phạm vi điều chỉnh của Hiệp định bao trùm tất cả các loại gỗ bất kể là gỗ rừng trồng, gỗ từ rừng tự nhiên hay gỗ nhập khẩu, gỗ tịch thu, gỗ từ vườn nhà, trang trại, cây phân tán hay gỗ cao su.

Với vị thế là một trong các quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn, Việt Nam đã trở thành một đối tác quan trọng của EU trong Chương trình VPA/LEGT toàn cầu.

Nguồn: