Lào Cai trồng rừng vượt kế hoạch

ThienNhien.Net – Bảo Thắng là địa phương về đích sớm nhất tỉnh trong kế hoạch trồng rừng của tỉnh Lào Cai. Đến giữa tháng 10, huyện này đã trồng được 1.496ha, vượt 149% kế hoạch năm.

Theo kế hoạch, năm 2016, Lào Cai sẽ trồng mới 7.150ha rừng. Trong đó, rừng phòng hộ 900ha, còn lại là rừng SX. Để công tác trồng rừng đạt kết quả cao, ngành nông nghiệp đã làm tốt công tác theo dõi, nắm chắc diễn biến tài nguyên rừng để việc giao kế hoạch trồng rừng sát với thực tế. Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã trồng được hơn 7.500ha rừng, vượt kế hoạch đề ra hơn 450ha.

Bảo Thắng là địa phương về đích sớm nhất tỉnh trong kế hoạch trồng rừng của tỉnh Lào Cai. Đến giữa tháng 10, huyện này đã trồng được 1.496ha, vượt 149% kế hoạch năm. Với lợi thế về vị trí địa lý và giao thông thuận tiện, những năm qua, huyện Bảo Thắng đã đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng, giao đất, giao rừng cho người dân, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng, gắn trồng rừng với chế biến. Nhờ đó, phong trào trồng rừng trên địa bàn huyện phát triển mạnh.

Điểm mới trong công tác trồng rừng những năm gần đây tại Lào Cai là việc chuyển đổi thời vụ trồng rừng. Những năm trước, thời điểm trồng rừng tập trung vào vụ thu, nên có hiệu quả thấp. Một số diện tích bị sâu bệnh, cây sinh trưởng và phát triển kém, diện tích rừng phải trồng dặm lại khá lớn. Từ năm 2014 trở lại đây, ngành nông – lâm nghiệp đã khuyến khích các địa phương tập trung chủ yếu trồng rừng vào vụ xuân và kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực.