Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Cơ hội cho thuyết âm mưu

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Cơ hội cho thuyết âm mưu

Twitter cho biết đang xem xét lại các thông tin sai sự thật liên quan đến vụ cháy ở nhà thờ Đức Bà Paris. Theo kênh NBC News, trong khi những người lính cứu hỏa đang tận lực khống chế ngọn lửa ở nhà thờ Đức Bà Paris tối 15-4, trên các trang Twitter và […]