Gia Lai thanh tra toàn diện 2 Ban Quản lý rừng phòng hộ

Thanh tra tỉnh Gia Lai mới tổ chức công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Đông Bắc Chư Păh và Ban QLRPH Đức Cơ.

Hiện trường một vụ khai thác gỗ trái phép (Ảnh minh họa)

Theo đó, mỗi Ban QLRPH có một đoàn thanh tra (gồm có 6 cán bộ, công chức của Thanh tra tỉnh) tập trung thanh tra trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời điểm thanh tra từ năm 2013 đến năm 2018. Đây là cuộc thanh tra theo Quyết định số 1150 ngày 21/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019.

Nguồn: