Phê duyệt Chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm

ThienNhien.Net – Tăng cường hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và nâng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, Chiến lược cũng định hướng đến năm 2015, có khoảng 70% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 80% người quản lý và 70% người tiêu dùng được nâng cao kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; 100% tỉnh, thành hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, 40% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 80% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% siêu thị và 50% chợ (không bao gồm chợ tự phát) được kiểm soát an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, Chiến lược phấn đấu giảm 25% số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên được ghi nhận so với trung bình giai đoạn 2006 – 2010 vào năm 2015, và tăng lên từ 30 – 35% vào năm 2020. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính năm 2015 giảm còn dưới 8 người/100.000 dân và đến 2020 là dưới 7 người/100.000 dân.

Đặc biệt, tầm nhìn đến năm 2030, công tác an toàn thực phẩm được quản lý một cách chủ động, có hiệu quả dựa trên các bằng chứng và thực hiện kiểm soát theo chuỗi; 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; 100% cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đạt điều kiện an toàn thực phẩm.