Bắc Kạn: Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh lấy ý kiến và văn bản bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2020, để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết vào kỳ họp tới, tháng 4/2019.

Quản lý tốt tài nguyên khoáng sản sẽ đem lại nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Quyết định số 3684/QĐ-BTNMT ngày 07/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, 02 khu vực khoáng sản, gồm: Khu vực chì – kẽm – mangan – sắt Kéo Lếch thuộc các xã: Nghĩa Tá – Lương Bằng – Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn; và khu vực chì – kẽm Bó Liều thuộc xã Nam Cường và xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định là khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ, bàn giao cho tỉnh quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Các khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ nêu trên thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Để đủ cơ sở cấp phép hoạt động khoáng sản, các khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ nêu trên phải được bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2020 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Để đảm bảo tính liên tục của công tác quản lý, làm cơ sở cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, việc bổ sung Quy hoạch khoáng sản là công tác thường xuyên và cần thiết.

Khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết là căn cứ pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức thực hiện; là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác các khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ nêu trên, phục vụ các cơ sở chế biến sâu trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Công tác bổ sung quy hoạch yêu cầu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn, phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản của tỉnh; Phát huy lợi thế về tiềm năng khoáng sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Mục tiêu bổ sung quy hoạch, nhằm đưa các khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ Khu vực chì – kẽm – mangan – sắt Kéo Lếch thuộc các xã: Nghĩa Tá – Lương Bằng – Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn; và khu vực chì – kẽm Bó Liều thuộc xã Nam Cường và xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn vào hoạt động khai thác, cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến sâu trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản đảm bảo thực hiện công tác cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản; các doanh nghiệp được cấp phép phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định trong hoạt động khoáng sản: nguồn lực về vốn, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường, quyền lợi của người dân và địa phương trong hoạt động khoáng sản.

Nguồn: