HELVETAS tuyển Tư vấn

Đăng ngày

Tổ chức Helvetas Việt Nam cần tuyển Tư vấn truyền thông cho dự án phát triển dược liệu sạch BioTrade.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: helvetas.vietnam@helvetas.org và cuong.vien@helvetas.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây