Khung giá phát điện năm 2019 là bao nhiêu?

Năm 2019, khung giá phát điện đối với nhà máy nhiệt điện than sẽ dao động từ 1.677,02 đến 1.896,05 đồng/kWh, nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 281 về việc ban hành khung giá phát điện năm 2019

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 281 về việc ban hành khung giá phát điện năm 2019 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện.

Theo đó, đối với nhà máy nhiệt điện than, mức trần của khung giá phát điện năm 2019 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí cảng biển và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho than nhập khẩu công suất tinh 1 x 600 MW là 1.896,05 đồng/kWh. Mức trần của nhà máy điện chuẩn có công suất tinh 2 x 600 MW là 1.677,02 đồng/kWh.

Mức giá này đều tăng so với năm 2018. Năm ngoái, than nhập khẩu công suất tinh 1 x 600 MW là 1.536,76 đồng/kWh. Mức trần của nhà máy điện chuẩn có công suất tinh 2 x 600 MW là 1.600,04 đồng/kWh.

Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện năm 2019 bao gồm: Suất tiêu hao nhiên liệu tinh ở mức tải 85%: 0,478 kg/kWh (công suất tinh 1 x 600 MW); 0,474 kg/kWh (công suất tinh 2 x 600 MW). Nhiệt trị than: 4.797 kcal/kg. Giá than (chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển): 1.737.978 đồng/tấn (than nhập khẩu) (tỷ giá là 23.350 đồng/USD).

Đối với nhà máy thủy điện, mức trần của khung giá điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) là 1.110 đồng/kWh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12.2.2019.