Hà Nội: Kiểm soát chặt chẽ buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Nội dung Công văn số 538/UBND-ĐT của UBND TP Hà Nội nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 379/BTNMT-TCMT ngày 22/1/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Trong đó, nhằm thúc đẩy triển khai Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và các văn bản của Trung ương về tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp và thực hiện các quy định pháp luật về quản lý loài ngoại lai xâm hại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan nghiêm chỉnh chấp hành và phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và quy định pháp luật về quản lý loài ngoại lai xâm hại.

Ảnh minh họa

Cụ thể, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật như Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng, Công an tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp; hoạt động phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các ban, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang dã, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. Đề nghị đài truyền hình của địa phương phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về động vật hoang dã và không phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại vào môi trường.

Về việc trên, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên; báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.