ChildFund tuyển 03 vị trí

Tổ chức Childfund Việt Nam cần tuyển 03 vị trí sau:

– 01 Cán bộ nhân sự, làm việc tại Hà Nội

– 01 Tư vấn đánh giá dự án, làm việc tại Hòa Bình

– 01 Trợ lý quan hệ tài trợ hiện trường, làm việc tại Bắc Kạn

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/02/2019