Năng lượng tái tạo cải thiện tác động xấu của khí thải nhà kính

Đó là trao đổi của ông Marco Breu – Tổng Giám đốc McKinsey & Company Việt Nam tại buổi công bố sách trắng “Tìm kiếm một con đường khác cho tương lai năng lượng Việt Nam” chiều 23/1, tại Hà Nội.

Đây là nghiên cứu mới, đánh giá tiềm năng của năng lượng tái tạo trong việc thúc đẩy tương lai lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Theo kết quả nghiên cứu, năng lượng tái tạo có tiềm năng trở thành một phương án với chi phí thấp nhất giúp Việt Nam đáp ứng được nhu cầu năng lượng trong nước.

Nghiên cứu cho rằng, con đường dựa trên năng lượng tái tạo sẽ có thể giúp ngành điện Việt Nam đạt kết quả tốt hơn so với xu thế hiện nay, xét trên 3 khía cạnh chính: Thứ nhất là giá thành (tổng giá thành điện từ năm 2017 đến 2030 sẽ giảm 10%, chủ yếu nhờ tiết kiệm được chi phí nhiên liệu do giảm sản xuất nhiệt điện tiêu tốn nhiều nhiên liệu ở mức độ cao); thứ hai là độ sạch (phát thải khí nhà kính và chất hạt năm 2017 và 2030 sẽ giảm lần lượt 32% và 33%, nhờ đó sẽ có lợi cho sức khỏe và nâng cao năng suất); thứ 3 là an ninh năng lượng (nhu cầu nhiên liệu và nhập khẩu) cho con đường dựa trên năng lượng tái tạo lần lượt thấp hơn 28% và 60% so với con đường truyền thống. Nhờ đó sẽ có thể giảm đáng kể sự lệ thuộc của Việt Nam vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu và nhiên liệu hóa thạch.

Đầu tư vào năng lượng tái tạo cũng có thể tạo ra tới 465.000 việc làm mới.