Sơn La tăng cường quản lý các dự án thủy điện nhỏ

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 89/UBND-KT ngày 8/1/2019 về việc tăng cường quản lý các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Ảnh minh họa

Năm 2018, công tác quản lý các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La cơ bản khắc phục được các vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất của nhân dân vùng dự án của một số thủy điện nhỏ trên địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động quản lý các dự án thủy điện nhỏ còn chưa thực sự hiệu quả, còn chậm trễ trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm trong đầu tư xây dựng, vận hành các dự án thủy điện nhỏ, còn phát sinh thiệt hại cho các công trình thủy điện nhỏ, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất nhân dân vùng dự án.

Do đó, để tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Sơn La giao Sở Công Thương trình UBND tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành, thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện, giám sát các nhà máy thủy điện nhỏ trong việc tuân thủ quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện đầy đủ các quy định nhà nước về an toàn đập, vận hành hồ chứa, phòng chống lụt bão, các giải pháp phát điện, cấp phép khai thác tài nguyên nước. Kiên quyết đình chỉ các dự án có vi phạm, kiến nghị xử lý theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra các dự án thủy điện nhỏ trước 30/3/2019.

Hướng dẫn và trực tiếp kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa thủy điện nhằm đảm bảo vận hành an toàn công trình, an toàn tuyệt đối về tính mạng con người, tài sản nhân dân, đảm bảo nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa mưa lũ 2019.

Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ thiết kế các dự án thủy điện phải đảm bảo yêu cầu về môi trường. Đặc biệt, phải thiết kế hạng mục duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập. Triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, quy hoạch được duyệt, tiến độ triển khai các dự án thủy điện đang thi công. Báo cáo UBND tỉnh trước 30/3/2019.

Chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT rà soát toàn bộ quy chế, quy trình vận hành các công trình thủy điện trên địa bàn. Yêu cầu các dự án thủy điện nhỏ phải thực hiện đúng quy định về quản lý, vận hành, đảm bảo phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường…

Giao Sở KH&ĐT chủ trì, rà soát kỹ năng lực chủ đầu tư và những dự án chậm tiến độ, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định với những nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án, quá hạn thời gian hoàn thành theo giấy phép đầu tư, chủ trương đầu tư nhiều lần. Báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý với UBND tỉnh trước 30/2/2019.

Giao Sở NN&PTNT rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án phòng chống lũ lụt, đảm bảo an toàn đập và phương án phòng chống lũ bão vùng hạ du đập các nhà máy thủy điện nhỏ. Phối hợp với UBND huyện và chủ đầu tư dự án thủy điện rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ, bổ sung vào phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai của tỉnh. Báo cáo phương án điều chỉnh, bổ sung trước ngày 15/3/2019.

Giao Sở TN&MT tham mưu với tổ công tác duy trì thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc duy trì dòng chảy tối thiểu của các dự án thủy điện nhỏ. Kiên quyết xử lý những vi phạm thuộc lĩnh vực TN&MT với những dự án thủy điện nhỏ theo quy định. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư dự án thủy điện thực hiện cắm mốc giới lòng hồ, cấp quyền khai thác sử dụng nước.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã giám sát việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện cam kết khi tham gia đầu tư xây dựng và vận hành của các nhà máy thủy điện, đặc biệt là giám sát việc duy trì dòng chảy tối thiểu của các nhà máy, đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong mùa khô. Tăng cường quản lý với các xã, bản có triển khai dự án thủy điện nhỏ. Nắm bắt, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trong quá trình triển khai thi công, vận hành các dự án thủy điện nhỏ thuộc địa bàn quản lý. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về an ninh trật tự vùng dự án, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong đầu tư và vận hành dự án thủy điện, chịu trách nhiệm khi để người dân khiếu kiện vượt cấp.

Các nhà đầu tư dự án thủy điện nhỏ thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, tài chính, đất đai, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống lũ bão, quy chế phối hợp và các cam kết với nhân dân, chính quyền địa phương… Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản, tính mạng nhân dân, an toàn trong thi công xây dựng và vận hành sản xuất. Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa, các phương án phòng chống lũ bão đã được phê duyệt. Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để mất an toàn, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân do thực hiện không đúng các quy định pháp luật, thiết kế và các quy định, quy chế, quy trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ được phép vận hành xả lũ khi đã thông báo và thống nhất bằng văn bản với huyện, xã, lãnh đạo bản và người dân.