Lâm Đồng yêu cầu công bố đường dây nóng để kịp thời xử lý các vi phạm về rừng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn chỉ đạo các ban, ngành chức năng tăng cường thực hiện quyết liệt công tác QLBVR và đất lâm nghiệp; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện/thành phố công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, tố giác của nhân dân về các đối tượng, hành vi phá rừng, khai thác gỗ trái phép, lấn chiếm – san ủi đất lâm nghiệp trái quy định.

Các sở, ban ngành liên quan phối hợp với lãnh đạo địa phương và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tập trung thực hiện quyết liệt, đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ thị; thường xuyên bám sát địa bàn, cơ sở để kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, lấn chiếm, san ủi-sang nhượng đất lâm nghiệp trái quy định nhà nước mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nguồn: