Hoàn thành phương án không nhận chìm 1 triệu m3 bùn cát

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến nay Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã hoàn thành việc nạo vét và san lấp gần 1 triệu m3 bùn cát vào cảng Vĩnh Tân, thay thế cho phương án nhận chìm xuống biển.

“Để giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, UBND tỉnh đã ra quyết định thành lập và kiện toàn Tổ công tác 1072 theo dõi việc này” – ngày 5-11, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết như trên.

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Theo đó, trong năm 2018, Tổ công tác 1072 đã tổ chức 28 đợt giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường các dự án tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Sở TN&MT cũng đã phối hợp với Cục Bảo vệ môi trường miền Nam thuộc Tổng cục Môi trường giám sát việc vận hành thử nghiệm của các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Đối với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tổ công tác đã giám sát việc nạo vét và đổ vật liệu nạo vét của cảng chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Qua kết quả giám sát, Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã hoàn thành việc nạo vét và đổ vật liệu nạo vét sang cảng tổng hợp Vĩnh Tân. Đây là phương án thay thế cho việc nhấn chìm 1 triệu m3 bùn cát nạo vét trên biển. Quá trình thi công, công ty đã thực hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Bộ TN&MT, không để xảy ra ô nhiễm.

Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 cũng đã hoàn thành việc xây dựng bãi chứa tro xỉ cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có diện tích khoảng 59,5 ha với sức chứa theo thiết kế là 7,46 triệu tấn. Nước tưới giữ ẩm bãi xỉ được cung cấp từ nguồn nước sau khử khoáng tại nhà máy ra bãi thải xỉ. Tuyến ống cấp nước quanh bãi thải xỉ với 83 vị trí lấy nước đã hoàn thành và hoàn thành hệ thống thu gom nước bãi xỉ dẫn về hồ chứa nước dung tích 1.600 m3, lắp đặt hai bơm nước tưới giữ ẩm bãi thải tro xỉ với công suất 60 m3/bơm/giờ.

Công ty cũng lắp đặt thiết bị rửa xe trước khi ra khỏi bãi xỉ; lắp đặt chín camera giám sát bãi thải tro xỉ; bố trí bốn giếng quan trắc nước ngầm, lấy mẫu nước ngầm tại khu vực xung quanh bãi xỉ.

Đối với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, hiện nay nhà máy đưa bộ lọc tĩnh điện vào vận hành khi các tổ máy bắt đầu khởi động. Đã thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý tro xỉ theo quy trình; hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, thiết bị lấy mẫu tự động, camera giám sát của nhà máy, truyền dữ liệu về Sở TN&MT. Qua giám sát, các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép; đê bao bãi thải xỉ đã được thi công nâng tầng cao hơn bề mặt các ô chứa bên trong bãi xỉ; kết cấu đê bao nhìn chung đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đáp ứng yêu cầu lưu chứa, xử lý tro xỉ phát sinh trong quá trình vận hành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Đối với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang trong quá trình vận hành thử nghiệm tổ máy số 1 và tổ máy số 2. Tổ công tác đã phối hợp với Cục Môi trường miền Nam giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành thử nghiệm của nhà máy. Qua giám sát cho thấy nhà máy đã được Tổng cục Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Trong đó, đã lắp đặt bổ sung thiết bị thu gom bọt tại kênh xả nước làm mát, lắp đặt đường ống xả nước thải công nghiệp sau xử lý thoát ra biển, không xả vào kênh thoát nước làm mát. Lắp 10 cửa tạm thời để che chắn bụi tại khu vực kho than, trồng thêm cây xanh xung quanh kho than, lắp đặt bổ sung hai đường phun nước dập bụi xung quanh tường bao kho than Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 để hạn chế bụi than phát tán từ kho than đến khu dân cư. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động khí thải, nước thải, thiết bị lấy mẫu tự động nước thải, camera giám sát.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến nay chủ đầu tư các dự án nhiệt điện cũng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Đồng thời, hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng kênh thoát lũ bãi thải xỉ.

Ngoài ra để giảm thiểu chất thải ra môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động, đã xây dựng hồ lưu chứa nước xả đáy lò hơi để tái sử dụng thay cho phương án xả ra biển, chuyển đổi nhiên liệu đốt của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 từ dầu năng HFO sang dầu DO ít lưu huỳnh.

Nguồn: