Thúc đẩy thực thi quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực khoáng sản

Đây là tiêu đề Tọa đàm do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) – cơ quan điều phối phối Chương trình Liên minh Khoáng sản – tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Quang cảnh Tọa đàm

Tọa đàm thu hút gần 40 đại biểu thuộc các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương, các tổ chức xã hội và một số Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ở địa phương tham gia. Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh các cơ chế chia sẻ và tiếp cận thông tin đối với các trường hợp cụ thể trong lĩnh vực khoáng sản ở từng địa phương cũng như các quy định pháp luật liên quan.

Có thể nói những năm gần đây, minh bạch hóa được đánh giá là một trong những giải pháp hữu hiệu nâng cao năng lực quản trị ngành công nghiệp khoáng sản tại Việt Nam. Việc tăng cường vai trò và trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan quản lý nhà nước cũng như quyền tiếp cận thông tin của người dân sẽ góp phần thúc đẩy quá trình giám sát và sử dụng nguồn lợi từ khoáng sản một cách bền vững và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 6/4/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 cũng mở ra cơ hội cho quá trình minh bạch này.