Tham vấn hệ thống giám sát đánh giá thích ứng BĐKH ngành nông nghiệp

Sau hơn 2 năm thực hiện, Dự án “Hỗ trợ các quốc gia đang phát triển lồng ghép các lĩnh vực nông nghiệp trong Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP-Ag) do Bộ NN&PTNT thực hiện đã hoàn thiện hệ thống giám sát đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp với 10 chỉ số thuộc bốn nhóm nội dung: chính sách và thể chế; tài chính và vốn; giải pháp công trình; giải pháp phi công trình.

Dự án do CHLB Đức tài trợ cho 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam – thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), thời gian thực hiện từ 2015 – 2018, với mục tiêu chính là hỗ trợ ngành nông nghiệp xây dựng năng lực để lồng ghép các nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào quá trình lập kế hoạch và xây dựng ngân sách ngành.

Trước khi đưa vào áp dụng thực tế tại các địa phương, Hệ thống giám sát đánh giá đã được tham vấn chi tiết và áp dụng thử nghiệm tại 05 tỉnh Kon Tum, Lào Cai, Nam Định, Quảng Bình, Sóc Trăng, đồng thời Bộ NN&PTNT cũng tổ chức hai hội thảo tham vấn tại Lào Cai (29/8/2018) và Hà Nội (ngày 28/9/2018).

Hội thảo tham vấn ngày 28/9/2018 tại Hà Nội

Dự kiến sau khi hoàn thiện, Bộ NN&PTNT sẽ đề xuất lồng ghép Hệ thống đánh giá này vào Hệ thống giám sát đánh giá đã có hoặc đang xây dựng của Bộ nhằm giúp các nhà quản lý, hoạch định chính sách có thông tin, số liệu cụ thể khi ra các quyết định liên quan đến đầu tư thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Nguồn: