Voọc Cát Bà vào danh sách những loài cực kỳ nguy cấp

ThienNhien.Net – Voọc đầu trắng hay Voọc Cát Bà hiện chỉ còn khoảng 64 cá thể và được liệt vào danh sách những loài cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Thế giới và Sách Đỏ Việt Nam.

Địa điểm sinh sống của voọc Cát Bà là trên núi đá vôi, với địa thế hiểm trở. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Địa điểm sinh sống của voọc Cát Bà là trên núi đá vôi, với địa thế hiểm trở (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Voọc Cát Bà mới sinh có lông màu vàng, khi trưởng thành sẽ chuyển dần sang màu đen ở thân, đầu và lưng màu trắng vàng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Voọc Cát Bà mới sinh có lông màu vàng, khi trưởng thành sẽ chuyển dần sang màu đen ở thân, đầu và lưng màu trắng vàng (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Sinh cảnh của voọc Cát Bà là rừng trên núi đá vôi tại Vườn Quốc gia Cát Bà. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Sinh cảnh của voọc Cát Bà là rừng trên núi đá vôi tại Vườn Quốc gia Cát Bà (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Voọc Cát Bà mới sinh có lông màu vàng, khi trưởng thành sẽ chuyển dần sang màu đen ở thân, đầu, vai và lưng màu trắng vàng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Voọc Cát Bà mới sinh có lông màu vàng, khi trưởng thành sẽ chuyển dần sang màu đen ở thân, đầu, vai và lưng màu trắng vàng (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Một cá thể voọc Cát Bà và 1 cá thể voọc non đang kiếm ăn tại Vườn Quốc gia Cát Bà. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Một cá thể voọc Cát Bà và 1 cá thể voọc non đang kiếm ăn tại Vườn Quốc gia Cát Bà (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Địa điểm sinh sống của voọc Cát Bà là trên núi đá vôi, với địa thế hiểm trở. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Địa điểm sinh sống của voọc Cát Bà là trên núi đá vôi, với địa thế hiểm trở (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Nguồn: